MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Ukončené ponuky


Informácia - ASM Bratislava - EA -1/2018 - Vojenský materiál- elektronická aukcia- ASM - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Elektronická aukcia bola neúspešná a bude sa opakovať.

13.07.2018 - Informácia - ASM Bratislava - EA -1/2018 - Vojenský materiál- elektronická aukcia- ASM - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Elektronická aukcia bola neúspešná a bude sa opakovať.

Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-12/2018 – Vojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná a ponuka sa bude opakovať.

20.06.2018 - Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-12/2018 – Vojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná a ponuka sa bude opakovať.

Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-13/2018 – Nevojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná a ponuka sa bude opakovať.

20.06.2018 - Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-13/2018 – Nevojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná a ponuka sa bude opakovať.

Informácia - ASM Bratislava - EA -1/2018 - Vojenský materiál- elektronická aukcia - ASM - bola zrušená. Elektronická aukcia bude opakovaná.

30.05.2018 - Informácia - ASM Bratislava - EA -1/2018 - Vojenský materiál- elektronická aukcia - ASM - bola zrušená. Elektronická aukcia bude opakovaná.

Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-10/2018 – Nevojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola čiastočne úspešná.

18.05.2018 - Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-10/2018 – Nevojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola čiastočne úspešná.

Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-11/2018 – Nevojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná a ponuka sa bude opakovať.

18.05.2018 - Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-11/2018 – Nevojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná a ponuka sa bude opakovať.

Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-9/2018 – Vojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná a ponuka sa bude opakovať.

26.04.2018 - Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-9/2018 – Vojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná a ponuka sa bude opakovať.

Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-8/2018 – Vojenský materiá - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola úspešná.

23.04.2018 - Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-8/2018 – Vojenský materiá - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola úspešná.

Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-6/2018 – Automobilová technika - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola čiastočne úspešná.

23.04.2018 - Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-6/2018 – Automobilová technika - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola čiastočne úspešná.

Informácia – VHÚ Bratislava – Opakované ponukové konanie P-2/2018 – Opakované ponukové konanie zo dňa 16.4.2018 bolo vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami. Opakovaná ponuka bola neúspešná.

18.04.2018 - Informácia – VHÚ Bratislava – Opakované ponukové konanie P-2/2018 – Opakované ponukové konanie zo dňa 16.4.2018 bolo vyhodnotené v súlade so stanovenými podmienkami. Opakovaná ponuka bola neúspešná.

Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-7/2018 – Nevojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná.

22.03.2018 - Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-7/2018 – Nevojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná.

Informácia - ASM Bratislava - Ponuka a opakovaná ponuka P-5/2018 – Nevojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná.

15.03.2018 - Informácia - ASM Bratislava - Ponuka a opakovaná ponuka P-5/2018 – Nevojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná.

Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-4/2018 – Vojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná. Na časť neodpredaného majetku bude vyhlásená opakovaná ponuka.

15.03.2018 - Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-4/2018 – Vojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná. Na časť neodpredaného majetku bude vyhlásená opakovaná ponuka.

Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-1/2018 – Vojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola čiastočne úspešná. Na neodpredaný majetok bude vyhlásená opakovaná ponuka.

16.02.2018 - Informácia - ASM Bratislava - Ponuka P-1/2018 – Vojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola čiastočne úspešná. Na neodpredaný majetok bude vyhlásená opakovaná ponuka.

Informácia - ASM Bratislava - Ponuka a opakovaná ponuka P-3/2018 – Nevojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná. Na neodpredaný majetok bude vyhlásená opakovaná ponuka.

16.02.2018 - Informácia - ASM Bratislava - Ponuka a opakovaná ponuka P-3/2018 – Nevojenský materiál - bola vyhodnotená v súlade so stanovenými podmienkami. Ponuka bola neúspešná. Na neodpredaný majetok bude vyhlásená opakovaná ponuka.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>