Veliteľ NFIU


velitelPlukovník Jozef ZEKUCIA vstúpil do Československej armády 1. septembra 1989. Promoval na Vysokej vojenskej škole pozemného vojska vo Vyškove v Českej republike v roku 1993 a odvtedy zastával mnohé logistické pozície.

Jeho predošlé pôsobenie zahŕňa funkcie dôstojníka služby PHM pre 14. prieskumný prápor (1993 - 1995), od roku 1995 do roku 2000 pôsobil na pozícii štábneho dôstojníka oddelenia PHM 2. armádneho zboru. V roku 2000 bol ustanovený do funkcie náčelníka odboru PHM 1. mechanizovanej brigády, kde pôsobil do roku 2003. V období rokov 2003 - 2005 pôsobil v štruktúre Generálneho štábu OS SR vo funkcii dôstojníka J4.

V roku 2005 bol plukovník Zekucia vyslaný na pôsobenie mimo územia SR do štruktúr spojeneckého veliteľstva - pozemný komponent Heidelberg v Nemecku, kde pôsobil ako štábny dôstojník logistiky G4. Zo štruktúry G4 bol v roku 2007 vyslaný do operácie ISAF Afganistan, kde pôsobil do roku 2008.

V rokoch 2008 - 2010 pôsobil na pozícii vedúceho staršieho dôstojníka J4 Generálneho štábu OS SR. V roku 2010 bol opäť vyslaný na plnenie úloh mimo územia SR ako veliteľ 16. slovenského kontingentu v operácii KFOR v Kosove. Po návrate zastával pozíciu veliteľa práporu logistickej podpory 2. mechanizovanej brigády v Prešove. Túto pozíciu zastával do roku 2013, kedy bol vyslaný na plnenie úloh mimo územia SR do operácie OSN na Cypre UNFICYP, kde zastával pozíciu styčného dôstojníka pre turecké sily veliteľstva UNFICYP, na ktorej pôsobil do roku 2014.

Po návrate z Cypru pôsobil na Generálnom štábe OS SR ako zástupca náčelníka odboru logistiky / J4. V súčasnosti je plukovník Zekucia ustanovený do funkcie Veliteľa NATO Force Integration Unit - Slovakia.

Plukovník Zekucia vyštudoval špecializáciu vojenská ekonomika - zásobovanie PHM. Jeho vojenské vzdelávanie zahŕňa absolvovanie požadovaných kariérnych kurzov v akadémii M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši,  kurz Obranného operačného plánovania v  Netherlands Defence College - Hague v Holandsku a absolvovanie rôznych kurzov v NATO School in Oberammergau v Nemecku.

Plukovník Zekucia je ženatý a má tri deti. Obľubuje cestovanie a je vášnivým rybárom.


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu