Vestníky MO SR vydané v roku 2017


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 72, 30. októbra 2017

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 69/2017 o zriadení vojenského vyznamenania Pamätný kríž vojnového veterána
 2. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 70/2017, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 31/2017 o interných predpisoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 3. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 71, 27. októbra 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 68/2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 70, 26. októbra 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 67/2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 68/2013 o organizačných zmenách, o vnútornom organizačnom členení a počtoch miest profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
   
 

Vestník MO SR, čiastka 69, 25. októbra 2017

 1. Služobný predpis služobného úradu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky č. 66/2017 o ustanovení študijného odboru a vzdelania

Vestník MO SR, čiastka 68, 11. októbra 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 65/2017 o priznaní znakov
 2. Oznámenie Vojenskej polície o vydaní metodického pokynu riaditeľa Vojenskej polície o zaraďovaní príslušníkov Vojenskej polície do vstupného odborného kurzu Vojenskej polície č. VP TN-2/129-201 z 31. augusta 2017

Vestník MO SR, čiastka 67, 28. septembra 2017

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 64/2017, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 37/2014 o sťažnostiach
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 66, 26. septembra 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 99/2013 o počtoch miest pre zamestnancov a profesionálnych vojakov štátnych rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 65, 20. septembra 2017

 1. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov

Vestník MO SR, čiastka 64, 6. septembra 2017

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 11/2017 o zapožičaní bojovej zástavy
 2. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 12/2017 o zapožičaní bojovej zástavy

Vestník MO SR, čiastka 63, 5. septembra 2017

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 10/2017 ku Dňu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2017 o stravovaní predvedenej osoby alebo zaistenej osoby
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 5. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačného odporúčania Severoatlantickej aliancie

Vestník MO SR, čiastka 62, 31. augusta 2017

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 61/2017 o finančnej kontrole

Vestník MO SR, čiastka 61, 31. augusta 2017

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 60/2017 o kontrole

Vestník MO SR, čiastka 60, 31. augusta 2017

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 58/2017 o počte profesionálnych vojakov vysielaných na vysokoškolské štúdium na Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, na Fakultu vojenského zdravotníctva Univerzity obrany a o študijných odboroch vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2018/2019
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 59/2017 o počte prijímaných študentov na vysokoškolské štúdium otvárané v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v akademickom roku 2018/2019

Vestník MO SR, čiastka 59, 31. augusta 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 57/2017 o počtoch vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh a o termíne pravidelného cvičenia na rok 2018
 2. Oznámenie hlavného poddôstojníka ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobných pomôcok
 3. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní vojenských predpisov a služobných pomôcok

Vestník MO SR, čiastka 58, 30. augusta 2017

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 56/2017, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 16/2015 o uplatňovaní dane z pridanej hodnoty z tovaru a zo služieb


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu