Vestníky MO SR vydané v roku 2017


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 11, 15. februára 2017

 1. Metodický pokyn ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2017 o národnej registrácii, vedení evidencií a alternatívnej službe

Vestník MO SR, čiastka 10, 8. februára 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 8/2017 o komisii na tvorbu a posudzovanie strategických dokumentov v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Vestník MO SR, čiastka 9, 3. februára 2017

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 7/2017 o riadení rizík v oblasti finančného riadenia

Vestník MO SR, čiastka 8, 24. januára 2017

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 6/2017 o zásadách zabezpečenia činnosti Vojenského spravodajstva v podmienkach Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 7, 23. januára 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 6, 23. januára 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 26/2013 o počtoch profesionálnych vojakov v Ústrednej vojenskej nemocnici Slovenského národného povstania Ružomberok – fakultnej nemocnici

Vestník MO SR, čiastka 5, 19. januára 2017

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 4, 18. januára 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 68/2013 o organizačných zmenách, o vnútornom organizačnom členení a počtoch miest profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce o verejnom záujme Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 3, 18. januára 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 2, 13. januára 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 1, 11. januára 2017

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 1/2017 o zapožičaní čestného názvu
 2. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 2/2017 o zapožičaní čestného názvu
 3. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 3/2017 o zapožičaní čestného názvu
 4. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 4/2017 o zapožičaní čestného názvu
 5. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 5/2017 o zapožičaní čestného názvu
 6. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 6/2017, ktorým sa mení rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 2/2008 o zapožičaní čestného názvu

<<1 2 3 4 5 6

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu