Vikariát Zboru väzenskej a justičnej stráže


 
Adresa: Generálne riaditeľstvo ZVJS, Šagátova 1, 813 04 Bratislava
Telefón: (+421) 02 / 208 31 680, (+421) 02 / 208 31 681
Fax: (+421) 02 / 208 31 696
e-mail: vikariat(a)zvjs.sk


 
Generálny vikár: pplk. Mons. ThLic. Bartolomej JUHÁS SDB
Adresa: GR ZVJS, Šagátova 1, 813 04 Bratislava
Telefón: 02 / 208 31 680
Fax: 02 / 208 31 696
e-mail: bartolomej.juhas(a)zvjs.sk
Počas neobsadeného miesta väzenského kaplána vykonáva duchovnú službu v ÚVTOS Želiezovce.

Zástupca vikára: Ing. Mária Cibulášová
Telefón: 02 / 208 31 681
Fax: 02 / 208 31 696
e-mail: Maria.Cibulasova@zvjs.sk


Banskobystrický Väzenský dekanát

ÚVTOS pre mladistvých Sučany
Farnosť: sv. Jána Bosca
Správca: Väzenský dekan kpt. PhDr. Juraj MALÝ, SDB
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka sv. Jána Bosca
Sv. omše: Po, Št – 18,00; Ne – 15,00; farský kostol – Ne – 7,30;
Adresa: ÚVTOS pre mladistvých, pp. 29, 036 63 Martin
Telefón: 043 / 28 32 111 kl. 680
Fax: 043 / 28 32 901
e-mail: juraj.maly(a)zvjs.sk

ÚVTOS Ružomberok
Farnosť: sv. Cyrila a Metoda
Správca: kpt. PaedDr. Peter HALKOCI
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka sv. Cyrila a Metoda
Sv. omše: Po, Ut – 10.00, St – 13.30, Št, Pia – 8.30, Ne – 9.00,10.30;
Adresa: ÚVTOS, Dončova 6, priečinok 62, Ružomberok 034 01
Telefón: 044/ 28 32 111 kl. 680
Fax: 044/ 28 32 900
e-mail: peter.halkoci(a)zvjs.sk


ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica
Farnosť: duchovná správa
Správca: Väzenský kaplán kpt. Mgr. Ľuboš KAŠČÁK CM
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka sv. Edity Steinovej
Sv. omše: Po – Št 9.00, Ne- 8.00 a 9.30
Adresa: ÚVV a ÚVTOS, Komenského 7, priečinok 165,
975 28 Banská Bystrica 1
Telefón: 048 / 28 32 111 kl. 680
Fax: 048 / 28 32 628
e-mail: lubos.kascak(a)zvjs.sk

ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová
Farnosť: bl. biskupa Petra Pavla Gojdiča
Správca: por. Mgr. Tomáš Metyľ
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka bl. biskupa Petra Pavla Gojdiča
Sv. omše: Podľa oznamov
Adresa: ÚVTOS , Sládkovičova 80 pr. 1,
974 05 Banská Bystrica-Kráľová 5
Telefón: 048 /4161006
Fax: 048/4153094
e-mail: tomas.metyl(a)zvjs.sk
Pôsobnosť:  LRS Kováčová

Bratislavský Väzenský dekanát

ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou
Farnosť: sv. Maximiliána Máriu Kolbeho
Správca: Väzenský dekan kpt. PaedDr. Gabriel DZVOŇÁR
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho
Sv. omše: Po, Ut, St – 9,30; Št – 17,00; So – 16,00; Ne – 9,30; sviatok – 9,30;
Adresa: ÚVTOS, P.O.BOX. 72, Trnava 1, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
Telefón: 033 / 28 32 111 kl. 680
Fax: 033 / 28 32 901
e-mail: gabriel.dzvonar(a)zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Bratislava
Farnosť: blahoslavenej Zdenky
Správca: kpt. Mgr. Andrej STREICHER
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka bl. Zdenky
Sv. omše: Podľa oznamov
Adresa: ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava 1
Telefón: 02 / 208 32 111 kl. 680
Fax: 02 / 208 32 901
e-mail: andrej.streicher(a)zvjs.sk
ÚVTOS a ÚVV Leopoldov
Farnosť: Obrátenia sv. Pavla
Správca: Väzenský kaplán kpt. Mgr. Rastislav FIRMENT
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka Obrátenia sv. Pavla
Sv. omše: Po – 13,00; Ut – 13.00;  St – 9.00, 13,00  Št – 15,00, 16.00 
     Ne – 14.00, 16.00 hod.
Adresa: ÚVTOS a ÚVV, Gucmanova 19/670, 920 41 Leopoldov
Telefón: 033 / 28 31 111 kl. 680
Fax: 033 / 28 31 900
e-mail:  rastislav.firment(a)zvjs.sk


Košický Väzenský dekanát

ÚVTOS Košice - Šaca
Farnosť: sv. Vincenta z Pauly
Správca: Väzenský dekan mjr. PaedDr. Rudolf GALAMBOS
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka sv. Vincenta z Pauyl
Sv. omše: Po – Št – 9,00; Ne – 10,00;
Adresa: Budovateľská 1, pr. 28, 040 15 Košice-Šaca
Telefón: 055 / 28 32 111 kl. 680
Fax: 055 / 28 32 901
e-mail: rudolf.galambos(a)zvjs.sk
 
ÚVV a ÚVTOS Prešov
Farnosť: bl. Vasiľa Hopku
Správca: Titulárny väzenský dekan kpt. Mgr. Štefan BLANÁR
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka bl. Vasiľa Hopku
Sv. omše: Ut, St, – 8.30  a 12.30 hod.  ; Št – 11.30 hod. pre príslušníkov;
                 Otvorené oddelenie –16.00 hod. Pi – 8.30 hod.
   Ne - Otvorené oddelenie - 13.00 hod. ; OVT Sabinov -  8.30 hod.
Adresa: ÚVV a ÚVTOS, Ul. kpt. Nálepku 1, priečinok 113, 081 13 Prešov 1
Telefón: 051 / 7731 935
Fax: 051 / 7732 885
e-mail: stefan.blanar(a)zvjs.sk
Pôsobnosť: OVT Sabinov

ÚVV a ÚVTOS Košice
Farnosť: bl. biskupa Petra Pavla Gojdiča
Správca: Väzenský kaplán kpt. Mgr. Peter NIŽNÍK
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka bl. biskupa Petra Pavla Gojdiča
Sv. omše: Po – St – 13,00; Ut – Št – 10,30; Ne – 9,00 10,30;
Adresa: ÚVV a ÚVTOS, Floriánska 18, 041 42 Košice 1
Telefón: 055 / 28 31 111 kl. 680
Fax: 055 / 28 31 901
e-mail: peter.niznik(a)zvjs.sk

ÚVTOS Levoča
Farnosť: Matky Ustavičnej pomoci
Správca: Väzenský kaplán kpt. PaedDr. ThLic. Slavomír MOLNÁR
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka Matky Ustavičnej pomoci
Sv. omše: Po - So – 14,30; Ne – 8,30; 10,00;
Adresa: ÚVTOS, Nám. Štefana Kluberta 7, 054 28 Levoča
Telefón: 053 / 451 0645
Fax: 053 / 451 0649
e-mail: slavomir.molnar(a)zvjs.sk


Nitriansky Väzenský dekanát

ÚVTOS Nitra - Chrenová
Farnosť: Narodenia Panny Márie
Správca: Väzenský dekan kpt. Mgr. Peter HASARA
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka Narodenia Panny Márie
Sv. omše: Po – Ne – podľa oznamov;
Adresa: ÚVTOS, Vašinova 124/59, pr. 18C, 950 61 Nitra-Chrenová
Telefón: 037 / 653 6537 – 9
Fax: 037 / 733 6541
e-mail: peter.hasara(a)zvjs.sk
Pôsobnosť: IV ZVJS Nitra
Počas neobsadeného miesta väzenského kaplána vykonáva duchovnú službu v ÚVV a ÚVTOS Nitra.


 
ÚVV a ÚVTOS Nitra
Farnosť: bl. Zdenky Schelingovej
Správca: väzenský diakon – ppor. PaedDr. Milan Jozek, PhD.
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka bl. Zdenky Schelingovej
Sv. omše: -
Adresa: ÚVV a ÚVTOS, Cintorínska 3, 950 50 Nitra 1
Telefón: 037 / 28 32 111 kl. 680
Fax: 037 / 28 32 900
e-mail: - milan.jozek(a)zvjs.sk


ÚVTOS Želiezovce
Farnosť: Božieho milosrdenstva
Správca: ppor. Mgr. Peter BALÁŽ
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka Božieho milosrdenstva
Sv. omše: Podľa oznamov
Adresa: ÚVTOS, Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce
Telefón: 036 / 28 32 111 kl. 680
Fax: 036 / 28 32 901
e-mail: peter.balaz1@zvjs.sk
Pôsobnosť: ŠS Santovka, OO Sabová
Žilinský Väzenský dekanát

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS Trenčín
Farnosť: Povýšenia sv. Kríža
Správca: Väzenský dekan mjr. Mons. ICLic. Mgr. Ján MINÁRIK
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka Povýšenia sv. Kríža
Sv. omše: So – 15,00; sviatok – 14,00; OO Opatovce Ne – 15,00
Adresa: Nemocnica pre obvinených a ÚVTOS, Súdna 15, priečinok 119, 911 96 Trenčín 1
Telefón: 032 / 28 31 111 kl. 680
Fax: 032 / 28 31 901
e-mail: jan.minarik(a)zvjs.sk
Pôsobnosť: OO Opatovce, LRS Omšenie, FN Trenčín

ÚVTOS Dubnica nad Váhom
Farnosť: sv. Gorazda
Správca: Väzenský kaplán kpt. ThDr. Martin ŠABO, PhD. CSsR
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka sv. Gorazda
Sv. omše: Po – Pi – 9,00 alebo 15,30; Ne – 9,30;
Adresa: Dukelská štvrť 941/10, priečinok č. 21,
018 41 Dubnica nad Váhom
Telefón: 042 / 4404 379
Fax: 042 / 4427 935
e-mail: martin.sabo(a)zvjs.sk


ÚVTOS a ÚVV Ilava
Farnosť: Sedembolestnej Panny Márie
Správca: Väzenský kaplán kpt. PaedDr. Jozef JÁŇA
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Väzenská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Sv. omše: Po – Ut – 10,00; Str – Št – 15,00; Ne – 8,30; 10,00; Prvý piatok 15,00; Prvá sobota 9,30
Adresa: ÚVTOS a ÚVV, Mierové nám 1, 019 17 Ilava
Telefón: 042 / 28 31 111 kl. 680
Fax: 042 / 28 31 901
e-mail: jozef.jana(a)zvjs.sk


ÚVV Žilina
Farnosť: Panny Márie Pomocnice kresťanov
Správca: Väzenský kaplán mjr. PaedDr. ThLic. Emil TURIAK, PhD.
Kostol/kaplnka: Väzenská kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov
Sv. omše: Ne – 12,30; Farský kostol Narodenia presv. Bohorodičky – Ut,Str,Št – 18,00; Ne – 9,30
Adresa: ÚVV, Hlboká cesta 21, pr. A/5, 010 24 Žilina
Telefón: 041 / 28 32 111 kl. 680
Fax: 041 / 28 32 900
e-mail: emil.turiak(a)zvjs.sk

 


Posledná aktualizácia: 13.07.2018, 10:02

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu