Vojenský obvod Javorina sa má k 31. decembru zrušiť


Vojenský obvod Javorina sa má k 31. decembru zrušiť a jeho územie by sa malo začleniť do katastrálneho územia susedných obcí. Počíta s tým nariadenie, ktorého návrh dal do pripomienkového konania rezort obrany. Vojenský obvod Javorina vznikol 1. januára 1953 a boli doňho začlenené obce Blažov, Dvorce, Ľubické Kúpele, Ruskinovce a časti území 22 obcí spišského regiónu. Celková rozloha vojenského obvodu je vyše 316 miliónov metrov štvorcových. Toto územie v súčasnosti patrí do okresu Kežmarok, po zrušení a rozdelení vojenského obvodu medzi susedné obce sa zmenia aj hranice okresov Kežmarok, Levoča, Sabinov a Stará Ľubovňa. Poda predloženého materiálu zrušením obvodu stratia lesné pozemky charakter lesov osobitného určenia. Správu štátnych lesov by mali vykonávať podľa predbežných dohôd Vojenské lesy a majetky. Dôvodom je pyrotechnické vyčistenie priestoru.

Autor: SITA - Dátum: 23.04.2006

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu