DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
003-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S-P


Organizácia a sídlo:MARBER, spol. s r.o.
Vaľaškovská 2
066 01 Humenné
IČO: 31 671 713

Vydané dňa:24.02.2017
Platné do:24.02.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
Výroba - elektrické rozvádzače/ Projektovanie
s obmedzením napätia do 52 kV vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E2, E4 trieda: A,B

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu