DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
004-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S


Organizácia a sídlo:Vojenský útvar 7945
Šafárikova 109
048 01 Rožňava

Vydané dňa:08.03.2017
Platné do:12.04.2022
Druh a rozsah činnosti:S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5 trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu