DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
005-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S


Organizácia a sídlo:SYTELI, s.r.o.
Duklianska 7
071 01 Michalovce
IČO: 36 173 975
Vydané dňa:09.03.2017
Platné do:09.03.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 52kV vrátane bleskozvodov
Výroba - elektrické rozvádzače/ Projektovanie bez
obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E2, E4 trieda: A,B

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu