DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
006-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O


Organizácia a sídlo:TYKY s.r.o.
Vavilovova 16
851 01 Bratislava
IČO: 31 364 586
Vydané dňa:09.03.2017
Platné do:09.03.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A, B1

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu