DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
007-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S


Organizácia a sídlo:ELZA - Elektromontážny závod a.s.
Račianska 162
831 04 Bratislava
IČO: 36 173 975
Vydané dňa:10.03.2017
Platné do:10.03.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E2, E4, E5 trieda: A,B

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu