DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
008-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O


Organizácia a sídlo:SlovakTech spol. s.r.o.
044 45 Bidovce 31
okr. Košice - okolie
IČO: 46 309 390
Vydané dňa:20.03.2017
Platné do:20.03.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu