DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
009-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S


Organizácia a sídlo:URANPRES, spol. s r.o.
Čapajevova 29
080 01 Prešov
IČO: 31 676 855
Vydané dňa:21.03.2017
Platné do:21.03.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 52kV vrátane bleskozvodov
skupina: E1.1, E2 trieda: A,B

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu