DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
010-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S


Organizácia a sídlo:Peter MIAZDRA
Kračiny 157/9
039 01 Turčianske Teplice
IČO: 17 825 251
Vydané dňa:27.04.2017
Platné do:27.04.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu