DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
011-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O


Organizácia a sídlo:ONESOFT, spol. s r.o.
Šumperská 121/8
971 01 Prievidza
IČO: 00 693 529
Vydané dňa:24.05.2017
Platné do:24.05.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu