DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
012-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp


Organizácia a sídlo:ERA SR, s.r.o.
Námestie Osloboditeľov 18/79
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44 139 403
Vydané dňa:10.07.2017
Platné do:10.07.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu