DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
013-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S


Organizácia a sídlo:Vojenský útvar 2206
Továrnická 1294
955 01 Topoľčany

Vydané dňa:13.07.2017
Platné do:12.07.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5, trieda: A
VTZ- EZ, mobilné a prepravné prostriedky

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu