DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
015-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S


Organizácia a sídlo:Vojtech Janotka - KOMZ-J
Jaseňová 3627/12A
811 04 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 11 799 285
Vydané dňa:07.08.2017
Platné do:07.08.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu