DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
016-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S


Organizácia a sídlo:ENERGOSPOL, s.r.o.
082 03 Lemešany
okr. Prešov
IČO: 31 681 506
Vydané dňa:10.08.2017
Platné do:10.08.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, trieda: A

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu