DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
017-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S


Organizácia a sídlo:ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o.
Kolmá 8
851 01 Bratislava 5
IČO: 35 799 668
Vydané dňa:10.08.2017
Platné do:10.08.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1.0, E4.2 trieda: A,B

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu