DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
020-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O


Organizácia a sídlo:Ing. Otto Komiňák - ENERKOM
Sabinovská 34
082 21 Veľký Šariš, okr. Prešov
IČO: 36 905 534
Vydané dňa:04.10.2017
Platné do:04.10.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov/
Projektovanie alebo konštruovanie TZ-E
skupina: E2 trieda: A

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu