DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
021-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O


Organizácia a sídlo:Ing. Emil Kaško Kasko elektronik
Moldavská 35
040 11 Košice - Západ
IČO: 50 432 834
Vydané dňa:05.10.2017
Platné do:05.10.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu