DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
022-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S


Organizácia a sídlo:NAL s.r.o.
055 51 Veľký Folkmar 103
okr. Gelnica
IČO: 50 272 659
Vydané dňa:05.10.2017
Platné do:05.10.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu