DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
023-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O


Organizácia a sídlo:BREMEN s.r.o.
4. apríla 663/179
972 43 Zemianske Kostoľany
IČO: 36 344 940
Vydané dňa:16.10.2017
Platné do:16.10.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1 trieda: A

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu