DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
024-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp


Organizácia a sídlo:Vojenský útvar 2790
Rajecká cesta 18
010 01 Žilina

Vydané dňa:16.10.2017
Platné do:16.10.2022
Druh a rozsah činnosti:S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5, trieda: A
VTZ- EZ, mobilné a prepravné prostriedky

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu