DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
025-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S


Organizácia a sídlo:Ondrej Kmeť REVMONT
Priemyselná 12/2674
971 01 Prievidza
IČO: 32 949 065
Vydané dňa:16.10.2017
Platné do:16.10.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
Projektovanie alebo konštruovanie TZ-E
skupina: E1.0, E4.2 trieda: A,B

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu