DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
026-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S


Organizácia a sídlo:MAXONE, s.r.o.
Hlavná 14/194
900 89 Častá
IČO: 44 179 767
Vydané dňa:23.10.2017
Platné do:23.10.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
Projektovanie alebo konštruovanie TZ-E
skupina: E1 trieda: A,B

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu