DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
027-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O


Organizácia a sídlo:Ladický s.r.o.
Uherecká Cesta 347/2A
058 03 Malé Uherce, okr. Partizánske
IČO: 46 808 884
Vydané dňa:30.10.2017
Platné do:30.10.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 22kV vrátane bleskozvodov
skupina: E1.1 trieda: A,B

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu