DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
028-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S


Organizácia a sídlo:Anton Mjartan - ELEKTRE
Cígeľ 325
971 01 Prievidza
IČO: 22 611 525
Vydané dňa:31.10.2017
Platné do:31.10.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu