DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
029-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S


Organizácia a sídlo:JEEL, s.r.o.
Študenská 32
960 01 Zvolen
IČO: 36 058 572
Vydané dňa:07.11.2017
Platné do:07.11.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1.0 trieda: A,B

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu