DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
031-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O


Organizácia a sídlo:Rastislav Dúcky DUCOMONT
Banícka 71/5
972 05 Sebedražie, okr. Prievidza
IČO: 40 836 843
Vydané dňa:20.11.2017
Platné do:20.11.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A, B1

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu