DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
032-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O


Organizácia a sídlo:Tom-Ers, s.r.o.
Veľký Lég 84
930 07 Lehnice, okr. Dunajská Streda
IČO: 45 632 405
Vydané dňa:12.12.2017
Platné do:12.12.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu