DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
033-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S


Organizácia a sídlo:APPLIPOWER, s.r.o.
Bytčická 2/2830
011 06 Žilina
IČO: 44 999 631
Vydané dňa:12.12.2017
Platné do:12.12.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
Projektovanie alebo konštruovanie TZ-E
skupina: E1.0 trieda: A,B

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu