DIP-MOSR

Číslo oprávnenia:
034-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S


Organizácia a sídlo:ALCO.SK, s.r.o.
913 11 Malé Stankovce
okr. Trenčín
IČO: 45 601 259
Vydané dňa:19.12.2017
Platné do:19.12.2022
Druh a rozsah činnosti:Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu