Vyhradené technické zariadenia - elektrické


DIP-MOSR


Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé).

Číslo Sídlo Platnosť Rozsah
026-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S MAXONE, s.r.o. Hlavná 14/194 900 89... 23.10.2017
-
23.10.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
Projektovanie alebo konštruovanie TZ-E
skupina: E1 trieda: A,B
025-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Ondrej Kmeť REVMONT Priemyselná 12/... 16.10.2017
-
16.10.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
Projektovanie alebo konštruovanie TZ-E
skupina: E1.0, E4.2 trieda: A,B
024-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp Vojenský útvar 2790 Rajecká cesta 1... 16.10.2017
-
16.10.2022
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5, trieda: A
VTZ- EZ, mobilné a prepravné prostriedky
023-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O BREMEN s.r.o. 4. apríla 663/179 972... 16.10.2017
-
16.10.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1 trieda: A
022-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S NAL s.r.o. 055 51 Veľký Folkmar 103... 05.10.2017
-
05.10.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
021-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O Ing. Emil Kaško Kasko elektronik Mol... 05.10.2017
-
05.10.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
020-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O Ing. Otto Komiňák - ENERKOM Sabinovs... 04.10.2017
-
04.10.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov/
Projektovanie alebo konštruovanie TZ-E
skupina: E2 trieda: A
019-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ADIFEX, a.s. Družstevná 26/2 026 01... 04.10.2017
-
04.10.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1 trieda: A,B
018-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O ZEPPELIN SK s.r.o. 974 05 Banská Bys... 02.10.2017
-
02.10.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
017-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. Kolm... 10.08.2017
-
10.08.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1.0, E4.2 trieda: A,B
016-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ENERGOSPOL, s.r.o. 082 03 Lemešany ... 10.08.2017
-
10.08.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, trieda: A
015-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Vojtech Janotka - KOMZ-J Jaseňová 36... 07.08.2017
-
07.08.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
014-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp Vojenský útvar 8024 Šafárikova 109 ... 13.07.2017
-
17.07.2022
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5, trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
013-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Vojenský útvar 2206 Továrnická 1294... 13.07.2017
-
12.07.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5, trieda: A
VTZ- EZ, mobilné a prepravné prostriedky
012-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp ERA SR, s.r.o. Námestie Osloboditeľo... 10.07.2017
-
10.07.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu