Vyhradené technické zariadenia - elektrické


DIP-MOSR


Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé).

Číslo Sídlo Platnosť Rozsah
042-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S Juraj KOS Sládkovičova 1957 093 02 He... 23.06.2014
-
23.06.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, trieda: A, B
041-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S VYSTA, spol. s r.o. T. Vansovej 971 0... 23.06.2014
-
23.06.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
040-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S SEROX SLOVAKIA, s.r.o. Gomboš 74 045 ... 19.06.2014
-
19.06.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
039-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B/O Zdenek Kmeť - RST Malé Chrášťany 46 ... 19.06.2014
-
19.06.2019
Montáž, OU opravy a údržba EZ
TZ s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
038-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S STYK - SERVIS, s.r.o. Ružová 9 974 01... 16.06.2014
-
16.06.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, E4.1 trieda: A, B
037-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S/pp Pavol Styk - SERVIS Ružová 9 974 01 B... 16.06.2014
-
16.06.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E4.1 trieda: A, B
036-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S TERRA SPEKTRUM, s.r.o. Učňovská 6 0... 09.06.2014
-
09.06.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
033-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B/O PROMOD, s.r.o. 921 01 Piešťany IČO:... 05.06.2014
-
05.06.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
TZ s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
035-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Stanislav Seman - EKOSEM 080 05 Rusk... 04.06.2014
-
05.06.2019
Montáž, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
034-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B/O Jozef MASARYK Posádka 673 920 56 Dv... 04.06.2014
-
05.06.2019
Montáž, OU opravy a údržba EZ
TZ s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A,B
030-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S ANTES Group, s.r.o. Obchodná 2501 913... 02.06.2014
-
02.06.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A, B
029-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S TERMEL SK, spol. s r.o. Cesta do Rudi... 02.06.2014
-
02.06.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, E4.0, E4.2, trieda: A
028-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O BALÁŽIK - SK, s.r.o. 956 02 Urmince I... 29.05.2014
-
01.06.2019
Montáž, OU opravy a údržba EZ
TZ s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A,B
027-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S Marián Kolenčík - SLOVTERMO Švábska ... 29.05.2014
-
01.06.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
025-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S Jozef ŠUPICA Školská 95 013 06 Tercho... 29.05.2014
-
01.06.2019
Montáž, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu