Vyhradené technické zariadenia - elektrické


DIP-MOSR


Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé).

Číslo Sídlo Platnosť Rozsah
022-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S/pp Vojenský útvar 1115 Zarevúca 2 034 0... 12.05.2014
-
12.05.2019
OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4,E5 trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
021-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /S/pp Vojenský útvar 4650 Železničná 3 911... 12.05.2014
-
12.05.2019
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4,E5 trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
023-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S SEVOTECH, spol. s r.o. SNP 23 916 01 ... 14.04.2014
-
14.04.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
020-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S PORVAZ, s.r.o. Hviezdoslavova 071 01 ... 14.04.2014
-
14.04.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
019-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S/pp Marek Šišovský - STAVONAS Mládežnícka... 14.04.2014
-
14.04.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1.0 trieda: A, B
018-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O František MAJERNÍK 920 55 Bojničky 27... 14.04.2014
-
14.04.2019
Montáž, OU opravy a údržba EZ
TZ s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
017-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S/pp RUNEC s.r.o. Šenkvická cesta 14/G 902... 14.04.2014
-
14.04.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E4.1 trieda: A, B
016-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O/pp PLYNOSERVIS - Ján Brtáň 094 34 Herman... 14.04.2014
-
14.04.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
TZ s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A, B1
015-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S AM elektro, s.r.o. Severná 17/A 080 0... 01.04.2014
-
01.04.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, trieda: A, B
014-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S/pp ANTES B+M, s.r.o. Obchodná 2501 913 2... 01.04.2014
-
01.04.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A, B
013-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O SAG SLOVAKIA, organizačná zložka Ras... 31.03.2014
-
31.03.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
TZ bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, trieda: A
012-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S STAVEA, s.r.o. Pri Rajčianke 010 01 Ž... 31.03.2014
-
26.03.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
011-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S Jozef Šuhajík RETRA SERVIS Bernolákov... 25.03.2014
-
25.03.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1.0, trieda: A
010-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S/pp Peter SNIŽIK Jána Husa 1732 075 01 Tr... 25.03.2014
-
25.03.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, trieda: A, B
009-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S VEDE, s.r.o. Poluvsie 76, 013 13 ... 17.03.2014
-
17.03.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A, B


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu