Vyhradené technické zariadenia - elektrické


DIP-MOSR


Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé).

Číslo Sídlo Platnosť Rozsah
011-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O ONESOFT, spol. s r.o. Šumperská 121... 24.05.2017
-
24.05.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
010-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Peter MIAZDRA Kračiny 157/9 039 01 ... 27.04.2017
-
27.04.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
009-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S URANPRES, spol. s r.o. Čapajevova 29... 21.03.2017
-
21.03.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 52kV vrátane bleskozvodov
skupina: E1.1, E2 trieda: A,B
008-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O SlovakTech spol. s.r.o. 044 45 Bidov... 20.03.2017
-
20.03.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
007-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ELZA - Elektromontážny závod a.s. Ra... 10.03.2017
-
10.03.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E2, E4, E5 trieda: A,B
006-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O TYKY s.r.o. Vavilovova 16 851 01 B... 09.03.2017
-
09.03.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A, B1
005-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S SYTELI, s.r.o. Duklianska 7 071 01 ... 09.03.2017
-
09.03.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 52kV vrátane bleskozvodov
Výroba - elektrické rozvádzače/ Projektovanie bez
obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E2, E4 trieda: A,B
004-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Vojenský útvar 7945 Šafárikova 109 ... 08.03.2017
-
12.04.2022
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5 trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
003-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S-P MARBER, spol. s r.o. Vaľaškovská 2 ... 24.02.2017
-
24.02.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
Výroba - elektrické rozvádzače/ Projektovanie
s obmedzením napätia do 52 kV vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E2, E4 trieda: A,B
002-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ELFRI elektroinštalácie, s.r.o. 059... 26.01.2017
-
26.01.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
001-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S MeRa service, s.r.o. 080 06, Ľubotic... 26.01.2017
-
26.01.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
Výroba - elektrické rozvádzače/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, E4 trieda: A,B
047-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/O,S STAR DESIGN, s.r.o. SNP 997/13 924... 07.12.2016
-
07.12.2021
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
046-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/O,S BPM ELEKTRO, s.r.o. 049 42 Drnava 2... 02.12.2016
-
02.12.2021
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
028-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/O,S Drahomír Meravý - LICHTING 913 11 V... 18.10.2016
-
18.10.2021
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
027-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/O Jaroslav Gajdoš MONT-SERVIS Ľ. Štúra... 18.10.2016
-
18.10.2021
Montáž, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A, B1


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu