Vyhradené technické zariadenia - elektrické


DIP-MOSR


Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé).

Číslo Sídlo Platnosť Rozsah
004-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Vojenský útvar 7945 Šafárikova 109 ... 08.03.2017
-
12.04.2022
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5 trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
003-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S-P MARBER, spol. s r.o. Vaľaškovská 2 ... 24.02.2017
-
24.02.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
Výroba - elektrické rozvádzače/ Projektovanie
s obmedzením napätia do 52 kV vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E2, E4 trieda: A,B
002-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ELFRI elektroinštalácie, s.r.o. 059... 26.01.2017
-
26.01.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
001-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S MeRa service, s.r.o. 080 06, Ľubotic... 26.01.2017
-
26.01.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
Výroba - elektrické rozvádzače/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, E4 trieda: A,B
047-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/O,S STAR DESIGN, s.r.o. SNP 997/13 924... 07.12.2016
-
07.12.2021
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
046-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/O,S BPM ELEKTRO, s.r.o. 049 42 Drnava 2... 02.12.2016
-
02.12.2021
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
028-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/O,S Drahomír Meravý - LICHTING 913 11 V... 18.10.2016
-
18.10.2021
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
027-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/O Jaroslav Gajdoš MONT-SERVIS Ľ. Štúra... 18.10.2016
-
18.10.2021
Montáž, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A, B1
026-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/OS HOMOLA spol. s r.o. Dlhé diely 1/18... 08.09.2016
-
08.09.2021
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A, B
025-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/O Daniel Moravík - MORDAN J. Nerudu 16... 22.08.2016
-
22.08.2021
Montáž, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
024-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S EMP- elektromontážne práce, s.r.o. ... 05.08.2016
-
05.08.2021
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
023-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S KLIMÍK SK, s.r.o. Bitarová 170 010... 04.08.2016
-
04.08.2021
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
022-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S-P A2B, s.r.o. Horská 1 ... 03.08.2016
-
03.08.2021
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/ Projektovanie
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, E4.1; trieda: A,B
018-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp Ústredná Vojenská nemocnica-FN Gen.... 03.08.2016
-
17.08.2021
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5 trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
021-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/O Michal Servátka AQUAEL M. S Servis ... 06.07.2016
-
06.07.2021
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu