Vyhradené technické zariadenia - elektrické


DIP-MOSR


Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé).

Číslo Sídlo Platnosť Rozsah
015-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Hospodárska správa MO SR Kutuzovova ... 20.05.2016
-
12.05.2021
Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V vrátane bleskozvodov;
skupina: E2, E4, E5 trieda: A

014-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp Vojenský útvar 3030 Zvolen Borovians... 06.05.2016
-
06.05.2021
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V ~ /
1500V ±
skupina: E4, E5 trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
013-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S HAITEG, s.r.o. 935 52 Šarovce 118 ... 03.05.2016
-
03.05.2021
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 35 kV vrátane bleskozvodov
skupina: E1, trieda: A
Licencia č. PT 001861 - prevádzkovanie tech. služby
012-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ELPO Slovakia, s.r.o. Okružná 761/2... 03.05.2016
-
03.05.2021
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1 trieda: A,B
011-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S STABIL, spol. s r.o. Priemyselná 5/... 11.04.2016
-
11.04.2021
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
010-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S LBS, s.r.o. Letecká 66 052 01 Spiš... 11.04.2016
-
11.04.2021
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, trieda: A,B
009-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/O ELBLES, s.r.o. D. Ertla 1450/9 960 ... 31.03.2016
-
31.03.2021
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 52 kV vrátane bleskozvodov
skupina: E1, trieda: A,B
008-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/O Radoslav ŠTEFÁK 972 26 Rudnianska Le... 23.03.2016
-
23.03.2021
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba - elektrické rozvádzače/
s obmedzením napätia do 22 kV vrátane bleskozvodov
skupina: E1.1, E2, E4.2 trieda: A
007-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S MOVI, spol. s r.o. Zvolenská cesta ... 23.03.2016
-
23.03.2021
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
006-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S DETMAR, spol. s r.o. Kmeťova 9 915... 02.03.2016
-
02.03.2021
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
005-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Ing. Ján MORVIC Veterná 2202/5 920 ... 02.03.2016
-
02.03.2016
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E2, E4 trieda: A,B
004-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp Vojenský útvar 1090 TO Továrnická 1... 01.03.2016
-
01.03.0201
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E2, E4, E5, trieda: A
VTZ- EZ, mobilné a prepravné prostriedky
003-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp Vojenský útvar 6335 Prešov Vranovská... 19.02.2016
-
19.02.2021
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5 trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
002-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o. / P... 17.02.2016
-
17.02.2021
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E4 trieda: A,B
001-V-16/IEZ01-opr/EZ-A,B PROVECTUS, s.r.o. Námestie mieru 804... 10.02.2016
-
10.02.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A,B


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu