Vyhradené technické zariadenia - elektrické


DIP-MOSR


Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé).

Číslo Sídlo Platnosť Rozsah
031-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp Vojenský útvar 1049 Kasárenská ulic... 21.04.2015
-
01.05.2020
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5, trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
030-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp Vojenský útvar 1101 Ul. Kpt. Nálepk... 21.04.2015
-
21.04.2020
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5, trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
028-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp Vojenský útvar 1102 Užhorodská 1 0... 21.04.2015
-
21.04.2020
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5, trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
027-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp Vojenský útvar 1046 Novozámocká 1 ... 21.04.2015
-
21.04.2020
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5, trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
026-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ELCOR, s.r.o. Scherfelova 1371/14 0... 21.04.2015
-
21.04.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 52 kV vrátane bleskozvodov
skupina: E1.1, trieda: A,B
025-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S IMG ENERGIE, s.r.o. Palúčanská 54/37... 14.04.2015
-
14.04.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
024-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B/O Jozef Martinkovič - OPRAVA PLYNOVÝCH ... 13.04.2015
-
13.04.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A, B1
023-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B/O Jozef Ivan - J. IVAN SERVIS PLYN. ZAR... 13.04.2015
-
13.04.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, E4.0, E4.1, E4.3 trieda: A, B1
022-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B/O E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A ... 13.04.2015
-
13.04.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A, B1
021-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 080... 13.04.2015
-
13.04.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1 trieda: A, B"
019-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S-V DELTECH, a.s. Priemyselná 1, 031 0... 17.03.2015
-
17.03.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU oprava a údržba, Výroba EZ, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E2, E4.1 trieda: A, B
018-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S Marek Loveček - PROFI ELECTRIC 013 2... 16.03.2015
-
16.03.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
020-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S VARGA ELEKTRO, s.r.o. Ľ. Podjavorins... 13.03.2015
-
13.03.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E2 trieda: A, B"
017-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S Ing. Rudolf Vámoš - REVAN Jarmočná 36... 10.03.2015
-
10.03.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
016-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S/pp Vojenský útvar 2206 Továrnická 1249 ... 09.03.2015
-
15.03.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E2, E4, E5 trieda: A
elekltr.inštalácie, mobilné a prepravné prostriedky
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu