Vyhradené technické zariadenia - elektrické


DIP-MOSR


Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé).

Číslo Sídlo Platnosť Rozsah
064-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /S/pp Vojenský útvar 1037 Jilemnického 6 0... 01.10.2014
-
01.10.2019
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5, trieda: A
mobilné a prepravnné prostriedky
063-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S IMEX Pumpy, s.r.o. Nitrianska 54 920 ... 25.09.2014
-
25.09.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A,B
062-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S TRT ELEKTRO, s.r.o. Herlianska 1116/2... 25.09.2014
-
25.09.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, trieda: A
061-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S EV - MONT, s.r.o. Rakytovská cesta 6C... 19.09.2014
-
19.09.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, trieda: A,B
060-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S MULTIMONTÁŽE, s.r.o. Štefánikova 26 9... 16.09.2014
-
16.09.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A,B
059-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S Róbert LIPTÁK Moyzesova 2791/18 058 0... 12.09.2014
-
12.09.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
058-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S EL - TECH, s.r.o. Sládkovičova 686/10... 12.09.2014
-
12.09.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 25 kV vrátane bleskozvodov
skupina: E1.1, trieda: A
057-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 ... 15.08.2014
-
15.08.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1.0, E2, E4.1 trieda: A, B
056-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S Miroslav Matis - STEGLAS Mirka Nešpor... 05.08.2014
-
05.08.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A,B
055-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S Ján Vereš - REVIZMONT Mikovíniho 16/9... 05.08.2014
-
05.08.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
054-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S Vojenský útvar 1017 Lešť 962 63 Lešť... 05.08.2014
-
31.07.2019
OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4,E5 trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
053-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S Ing. Štefan Ľubek - LOES Zamost 86 02... 05.08.2014
-
05.08.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
051-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S ELEKTROSLUŽBY - K+G, s.r.o. Dubovická... 01.08.2014
-
01.08.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, E4.1, trieda: A
052-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S VTZ - MONT, s.r.o. Ul. 29. augusta 23... 28.07.2014
-
28.07.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, E4.1, E4.3, trieda: A,B
050-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S Vladimír GREGÁŇ Mlynská 2 963 01 Krup... 28.07.2014
-
28.07.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu