Vyhradené technické zariadenia - elektrické


DIP-MOSR


Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé).

Číslo Sídlo Platnosť Rozsah
057-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S BONUL, s.r.o. Novozámocká 224 949 05 ... 15.08.2014
-
15.08.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1.0, E2, E4.1 trieda: A, B
056-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S Miroslav Matis - STEGLAS Mirka Nešpor... 05.08.2014
-
05.08.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A,B
055-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S Ján Vereš - REVIZMONT Mikovíniho 16/9... 05.08.2014
-
05.08.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
054-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S Vojenský útvar 1017 Lešť 962 63 Lešť... 05.08.2014
-
31.07.2019
OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4,E5 trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
053-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S Ing. Štefan Ľubek - LOES Zamost 86 02... 05.08.2014
-
05.08.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
051-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S ELEKTROSLUŽBY - K+G, s.r.o. Dubovická... 01.08.2014
-
01.08.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, E4.1, trieda: A
052-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S VTZ - MONT, s.r.o. Ul. 29. augusta 23... 28.07.2014
-
28.07.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, E4.1, E4.3, trieda: A,B
050-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S Vladimír GREGÁŇ Mlynská 2 963 01 Krup... 28.07.2014
-
28.07.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
049-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S Ing. Rudolf Švec, ELEKTRO Vrania 111/... 11.07.2014
-
11.07.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1.0, E2, trieda: A, B
048-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S/pp Vojenský útvar 4405 Jelenecká cesta ... 09.07.2014
-
09.07.2019
OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E2, E4, E5, trieda: A
vyhradené technické zariadenia elektrické
047-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S EL & MAR, spol. s r.o. Považanova 2 8... 09.07.2014
-
09.07.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
046-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-P CALORIM SK, s.r.o. 023 41 Nesluša IČO... 26.06.2014
-
26.06.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, Projektovanie a konštruovanie TZ - E/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A, B
044-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S Štefan URBAN 044 17 Slanská Huta 77 I... 26.06.2014
-
26.06.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
045-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S/pp Julius Kliment - ELKSTAV- Market 974... 25.06.2014
-
25.06.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, trieda: A, B
043-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B /O-S ORAVEC s.r.o. 956 03 Krtovce IČO: 45 ... 24.06.2014
-
24.06.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu