MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Vyhradené technické zariadenia - elektrické


DIP-MOSR


Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé).

Číslo Sídlo Od Do Rozsah
017-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o.
Kolmá 8
851 01 Bratislava 5
IČO: 35 799 668
10.08.2017 10.08.2022 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
skupina: E1.0, E4.2 trieda: A,B
016-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ENERGOSPOL, s.r.o.
082 03 Lemešany
okr. Prešov
IČO: 31 681 506
10.08.2017 10.08.2022 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
skupina: E1, trieda: A
015-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Vojtech Janotka - KOMZ-J
Jaseňová 3627/12A
811 04 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 11 799 285
07.08.2017 07.08.2022 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
014-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp Vojenský útvar 8024
Šafárikova 109
048 01 Rožňava

13.07.2017 17.07.2022 S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5, trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
013-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Vojenský útvar 2206
Továrnická 1294
955 01 Topoľčany

13.07.2017 12.07.2022 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5, trieda: A
VTZ- EZ, mobilné a prepravné prostriedky
012-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp ERA SR, s.r.o.
Námestie Osloboditeľov 18/79
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44 139 403
10.07.2017 10.07.2022 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
skupina: E2 trieda: A,B
011-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O ONESOFT, spol. s r.o.
Šumperská 121/8
971 01 Prievidza
IČO: 00 693 529
24.05.2017 24.05.2022 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
010-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Peter MIAZDRA
Kračiny 157/9
039 01 Turčianske Teplice
IČO: 17 825 251
27.04.2017 27.04.2022 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
009-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S URANPRES, spol. s r.o.
Čapajevova 29
080 01 Prešov
IČO: 31 676 855
21.03.2017 21.03.2022 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
skupina: E1.1, E2 trieda: A,B
008-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O SlovakTech spol. s.r.o.
044 45 Bidovce 31
okr. Košice - okolie
IČO: 46 309 390
20.03.2017 20.03.2022 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
007-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ELZA - Elektromontážny závod a.s.
Račianska 162
831 04 Bratislava
IČO: 36 173 975
10.03.2017 10.03.2022 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
skupina: E1, E2, E4, E5 trieda: A,B
006-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O TYKY s.r.o.
Vavilovova 16
851 01 Bratislava
IČO: 31 364 586
09.03.2017 09.03.2022 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A, B1
005-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S SYTELI, s.r.o.
Duklianska 7
071 01 Michalovce
IČO: 36 173 975
09.03.2017 09.03.2022 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
Výroba - elektrické rozvádzače/ Projektovanie bez
obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E2, E4 trieda: A,B
004-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Vojenský útvar 7945
Šafárikova 109
048 01 Rožňava

08.03.2017 12.04.2022 S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5 trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
003-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S-P MARBER, spol. s r.o.
Vaľaškovská 2
066 01 Humenné
IČO: 31 671 713

24.02.2017 24.02.2022 Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
Výroba - elektrické rozvádzače/ Projektovanie
s obmedzením napätia do 52 kV vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E2, E4 trieda: A,B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>