Vyhradené technické zariadenia - zdvíhacie


DIP-MOSR


Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé).

Číslo Sídlo Platnosť Rozsah
003-V-17/IBZZ01-opr o M-AB KONŠTRUKTA Defence, a.s., Lieskovec 5... 09.06.2017
-
09.06.2022
Opravy Aa,Ba,Bc2.
002-V-17/IBZZ01-opr sk S-B UNITEC HOLDING spol. s r.o., Vidlicov... 05.04.2017
-
05.04.2022
Odborné prehliadky a odborné skúšky v rozsahu Bd1, Bd2, Bf.
001-V-17/IBZZ01-opr sk,o M-AB Letecké opravovne Trenčín a.s., Legio... 10.02.2017
-
10.02.2022
Odborné prehliadky a odborné skúšky v rozsahu Aa,Ba,Bb,Bc,Bf,Bl.
005-V-16/IBZZ01-opr sk,o S-B HOMOLA spol. s r. o., Dlhé diely1 č. ... 30.08.2016
-
30.08.2021
Odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy v rozsahu S-Bd,Bf.
004-V-16/IBZZ01-opr sk M-AB TUV AUSTRIA CYPRUS Ltd., Kyriakou Mat... 01.08.2016
-
01.08.2021
Odborné prehliadky a odborné skúšky v rozsahu M-Aa,Ba,Bc.
003-V-16/IBZZ01-opr sk S-A METALLIFT spol. s r.o., Nezábudkova č... 01.08.2016
-
01.08.2021
Odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy v rozsahu S-Ac.
002-V-16/IBZZ01-opr sk SM-AB Vojenský útvar 5728 Martin 07.07.2016
-
07.07.2021
Odborné prehliadky a odborné skúšky v rozsahu SM-Aa,Ai,Ba,Bb,Bc,Bd,Bg,Bi,Bj,Bk.
013-V-15/IBZZ01-opr,o M-AB Vojenský útvar 8009 Martin 30.11.2015
-
30.11.2020
Opravy a údržba v rozsahu Aa,Ai,Ba,Bb,Bd,Bg.
011-V-15/IBZZ01-sk,o S-A Ing. Maroš Barbarič VÝŤAHY ZEMPLIN, H... 16.07.2015
-
16.07.2020
Odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy ZZ v rozsahu stabilné Ac.
010-V-15/IBZZ01-opr sk SM-AB Vojenský útvar 8009 Martin - pracovis... 16.07.2015
-
16.07.2020
Odborné prehliadky a odborné skúšky v rozsahu : Aa, Ac, Ai,Ba, Bb, Bc, Bd, Bg, Bi, Bj, Bk, stabilné ZZ Bf.
012-V-15/IBZZ01-opr sk M-AB Vojenský útvar 5728 Martin - pracovis... 10.07.2015
-
10.07.2020
Odborné prehliadky a odborné skúšky v rozsahu : Aa, Ba, Bb, Bc, Bg, Bi, Bj.
009-V-15/IBZZ01-opr sk SM-AB Vojenský útvar 8009 Martin 10.07.2015
-
10.07.2020
Odborné prehliadky a odborné skúšky v rozsahu : Aa, Ac, Ai,Ba, Bb, Bc, Bd, Bg, Bi, Bj, Bk, stabilné ZZ Bf.
007-V-15/IBZZ01-opr sk M-AB Vojenský útvar 8024 Rožňava 10.07.2015
-
10.07.2020
Odborné prehliadky a odborné skúšky v rozsahu : Aa, Ab, Ai,Ba, Bb, Bc, Bd, Bg, Bi, Bj, Bk.
006-V-15/IBZZ01-opr,sk,o M-AB Vojenský útvar 1049 Sereď 27.02.2015
-
27.02.2020
Odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy v rozsahu Aa,Ba,Bb,Bc,Bd,Bg,Bi,Bj,Bk.
005-V-15/IBZZ01-opr,o SM-AB BOZPO s.r.o., Cig... 26.01.2015
-
26.01.2020
Opravy v rozsahu Aa,Ab,Ac,Ad,Ae,Af,Ag,Ah,Ai,Aj,Ak,Ba,Bb,Bc,Bd,Be,Bf,Bg,Bh,Bi.
1 2 3 4 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu