MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Výročné správy rozpočtových a príspevkových organizácií za aktuálny rok


Organizácia

Vystavené

PDF

Výročná správa Bytovej agentúry rezortu MO SR za rok 2016

26.5.2017

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa VHÚ za rok 2016

28.4.2017

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava za rok 2016

27.4.2017

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa VŠC Dukla Banská Bystrica za rok 2016

27.4.2017

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa o činnosti AOS za rok 2016

25.4.2017

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa o hospodárení AOS za rok 2016

25.4.2017

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality za rok 2016

15.3.2017

Otvoriť PDF dokument