Výsledky vyhodnotenia ponúk


Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa §44 zákona 25/2006 Z.z..

Dátum zverejnenia Zákazka Vestník Výherca
18.09.2013 Traktor malý s príslušenstvom 8874-MST : 112/13 Marián Šupa, J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
18.09.2013 Kontajnerová skladovacia prevozná nádrž s vlastnou výdajnou skupinou na pohonné hmoty 8336-MST : 106/13 TRASO s.r.o. Markova 1767, 74404 Frenštát pod Radhoštěm, Česká republika
26.08.2013 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre investičnú akciu Zemianske Kostoľany - Plynofikácia a zateplenie budov 08220 MSS : 104/13 Ing. Vladimír Kapitán – Proka Projekt, Pri Dynamitke 13, 831 03 Bratislava
23.08.2013 Zabezpečenie obslužných činností TTZ v starostlivosti ASM Bratislava SPO Zvolen a Nitra 7029-MSS : 88/13 1. časť:
1. PRIMA INVEST spol. s r.o.
BAKOSSOVA 60
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

2.časť
1. ERES a.s.
GEN. SVOBODU 2612, 911 08 TRENČÍN

09.08.2013 Rekonštrukcia administratívnej budovy 09911-WYP : 122/13 E-RAN Slovakia spol. s r.o.
Bratislavská 15
911 01 Trenčín
09.08.2013 Martin, Podháj - výmena hlavného prívodného VN kábla 08464-WYP : 107/13 Vladimír Trúchly – TYPOS
023 33 Povina 315
25.07.2013 Mäso a mäsové výrobky 5600-MST : 72/2013 Hôrka s. r.o.,
Teplická 1,
Trenčianska Teplá


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu