Žilina, MaSÚ - vybudovanie klimatizácie v budove č. 53 a 57 - projektová dokumentácia


Typ zákazky:Postup podľa §9 ods. 9 zákona o VO
Dátum vyhlásenia súťaže:20.03.2014
Lehota na ponuky:najneskôr 31.03.2014, 00:00
Dátum otvárania ponúk: (ostatné)31.03.2014

Priložené dokumenty


Vyhlásenie súťaže

Názov Zverejnené
Výzva 24.03.2014

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk


Zmluva


Plnenie zmluvy


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu