Linky


Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie http://www.vedatechnika.sk
Science and Technology Organization http://www.sto.nato.int
Databáza a vyhľadávací portál publikácií NATO STO http://www.cso.nato.int/abstracts.aspx
Collaboration Support Office http://www.cso.nato.int/
Centre for Maritime Research & Experimentation http://www.cmre.nato.int/
Databáza a vyhľadávací portál publikácií CMRE http://www.cmre.nato.int/index.php/research/publications/all-publications
European Defence Agency http://www.eda.europa.eu
Akadémia ozbrojených síl generála. M.R.Štefánika http://www.aos.sk
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie http://www.vtsu.sk
Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky http://www.zbop.sk/
Distribučné a informačné stredisko STO http://www.aos.sk/?stranky=STO/sto.php
The European Defence Research Centres Portal (EDRC) http://www.eda.europa.eu/News/11-06-22/
Call_for_subscription_to_the_European_Defence
Research_Centers_EDRC_Portal


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu