Tlačové správy


Obrázok k článku: Nový Boží hrob počas slávenia Veľkonočného Trojdnia na AOS

Nový Boží hrob počas slávenia Veľkonočného Trojdnia na AOS

Počas tohtoročného slávenia veľkonočného tridua  v dňoch 18. – 20. apríla bol v kaplnke AOS v Liptovskom Mikuláši zriadený nový Boží hrob určený k ...
Obrázok k článku: Sviatosť birmovania v Ružomberku

Sviatosť birmovania v Ružomberku

V nedeľu 05. mája o 9:30 vyslúžil otec biskup Mons. František Rábek asi tridsiatim mladým ľuďom, ktorí patrili skrz svoje rodiny do personálnej die...
Obrázok k článku: Náučno-poznávací zájazd do operačného priestoru Karpatsko-duklianskej operácie a pietna spomienka na obete 2. svetovej vojny

Náučno-poznávací zájazd do operačného priestoru Karpatsko-duklianskej operácie a pietna spomienka...

  Dňa 1. mája 2019 sa pod vedením dekana ordinariátu kpt. Tomáša Huďu zúčastnilo 43 vybraných kadetov 1. ročníka AOS náučno-poznávacieho zájaz...
Obrázok k článku: Kvetná nedeľa s mládežou v uniformách v Katedrále sv. Šebastiána

Kvetná nedeľa s mládežou v uniformách v Katedrále sv. Šebastiána

Na Kvetnú nedeľu 14. apríla 2019 sa zástupcovia mládeže z Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika a z policajných škôl zúčastnili na st...
Obrázok k článku: Krížová cesta vojakov a sv. omša vo farskom kostole Liptovskom Mikuláši

Krížová cesta vojakov a sv. omša vo farskom kostole Liptovskom Mikuláši

            Kvetnou nedeľou veriaci kresťania vstupujú do Veľkého týždňa, v ktorom spirituálne a liturgicky slávia dni, ktoré bezprostredne pr...
Obrázok k článku: Duchovné cvičenia kňazov ordinariátu

Duchovné cvičenia kňazov ordinariátu

Pôstny čas je pozvaním každého človeka k vnútornému obráteniu a je to aj priestor na duchovné cvičenia. Tejto skutočnosti si je vedomý aj sám svätý...
Obrázok k článku: 16. výročie vzniku ordinariátu

16. výročie vzniku ordinariátu

Dňa 28. februára 2019 si Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky pripomenul už šestnásť rokov od svojho založenia. Ord...
Obrázok k článku: Jarné prázdniny strávené na AOS

Jarné prázdniny strávené na AOS

Počas tohtoročných jarných prázdnin žiakov základných a stredných škôl východného Slovenska sa dňa 21. februára 2019 žiaci zo Žakoviec spolu so svo...
Obrázok k článku: Nový obraz v Kaplnke ZaNKIS Ružomberok

Nový obraz v Kaplnke ZaNKIS Ružomberok

Každá nedeľa je nádherný sviatok Kristovho zmŕtvychvstania; deň pokoja, keď prichádzame do božích chrámov, plnšie zažívame Božie kráľovstvo a zárov...
Obrázok k článku: Prvý katedrálny ples.

Prvý katedrálny ples.

V sobotu 26. januára 2019 sa uskutočnil po prvý krát katedrálny ples, ktorý zorganizoval správca farnosti pri Katedrále sv. Šebastiána v Brat...
Obrázok k článku: Aktuálna ponuka aktivít - Púte v roku 2019

Aktuálna ponuka aktivít - Púte v roku 2019

Pre záujemcov o účasť na pútiach s Ordinariátom OS a OZ SR v roku 2019 oznamujeme, že v tomto roku sa uskutočnia nasledovné púte: 1.) 61. medzin...
Obrázok k článku: Veľký krok k jednote kresťanov v ÚVTOS v Ružomberku

Veľký krok k jednote kresťanov v ÚVTOS v Ružomberku

Dňa 29.1.2019 sa konala ekumenická pobožnosť v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku. Farári, pôsobiaci v tunajšom ústave, sa spolu s...
Obrázok k článku: Diakonská vysviacka

Diakonská vysviacka

V nedeľu 20. januára 2018 si Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov pripomenul slávnosť svojho patróna, svätého Šebastiána mučeníka, ktorý...
Obrázok k článku: Zriadenie novej vojenskej farnosti v Prešove

Zriadenie novej vojenskej farnosti v Prešove

V piatok 18. januára 2019 bola Mons. Františkom Rábekom v Prešove na prápore ISTAR zriadená Farnosť svätého Michala archanjela a v tento deň bola p...
Obrázok k článku: Pietna spomienka v DP Kuchyňa

Pietna spomienka v DP Kuchyňa

Dňa 18.1.2019 sa v priestoroch dopravného krídla Kuchyňa konala pietna spomienka na obete leteckého nešťastia pádu vojenského dopravného lietadla A...
Obrázok k článku: Noví biskupskí vikári

Noví biskupskí vikári

V utorok 15. januára 2019 bol v prítomnosti Mons. Františka Rábeka, pri svätej omši vymenovaný nový biskupský vikár pre Ozbrojené sily Slovenskej r...
Obrázok k článku: Trojkráľové požehnanie

Trojkráľové požehnanie

Nie nadarmo sa hovorí, že bez Božieho požehnania je akékoľvek ľudské úsilie úplne zbytočné. Práve preto sa stala už každoročným zvykom zo strany or...
Obrázok k článku: Ordinár OS a OZ SR na štedrý deň navštívil ÚVV a ÚVTOS v Nitre

Ordinár OS a OZ SR na štedrý deň navštívil ÚVV a ÚVTOS v Nitre

Zámer potešiť a povzbudiť naplnil 24.12.2018 krátko pred poludním ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek, keď navštívil ÚVV a ÚVTOS v Nitre. J...
Obrázok k článku: Adventné vystúpenie v Leopoldove

Adventné vystúpenie v Leopoldove

Dňa 13.12.2018 v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov sa uskutočnilo hudobné adventné vystúpenie pod vedením kapely Lámačské chvály. Vystúpenie začalo v  doobe...
Obrázok k článku: Sv. Mikuláš opäť aj v Kuchyni

Sv. Mikuláš opäť aj v Kuchyni

Začiatok mesiaca december (1.12.2018) sa niesol na letisku Kuchyňa v duchu očakávania i privítania sv. Mikuláša zo strany vyše stovky detí profesio...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu