Žiadosti o dotácie


Písmeno a) až d) | Písmeno e) až k) | Písmeno l) a m) |

Dotácie na účely podľa §2 písmeno a) až d) zákona číslo 435/2010 Z.z.Ministerstvo môže poskytnúť dotáciu na:

 1. vzdelávacie aktivity, športové podujatia, brannošportové podujatia, kultúrne podujatia alebo spoločenské podujatia zamerané na
  1. podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu
  2. informovanie verejnosti o Severoatlantickej aliancii a Európskej únii
  3. prípravu občanov na obranu Slovenskej republiky
  4. prezentáciu ozbrojených síl Slovenskej republiky
  5. podporu kultúrnych, duchovných a sociálnych potrieb profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vojnových veteránov
  6. podporu starostlivosti o športové talenty a podporu vrcholového športu a výkonnostného športu
 2. podporu procesu personálneho doplňovania Ozbrojených síl Slovenskej republiky
 3. ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny
 4. úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na aktivitách organizovaných medzinárodnými organizáciami odborne zameranými na ozbrojené sily vrátane úhrady členského príspevku

Výzva 2019

 • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie (formát PDF)
 • Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie (formát DOCX PDF)
  • Príloha číslo 1: zoznam príloh (formát PDF DOC)
  • Príloha číslo 2: celkový rozpočet projektu (formát PDF XLSX)
                          komentár k rozpočtu (DOCX)

 • Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie (formát PDF)
 • Čestné vyhlásenia komisie (formát PDF )

 


Archív výziev a protokolov


Výzva 2018

 • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie (formát PDF)
 • Protokol z rozhodnutia komisie (formát PDF )

Výzva 2017

 • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie (formát PDF)
 • Protokol z rozhodnutia komisie (formát PDF )

Výzva 2016

 • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie (formát PDF)
 • Protokol z rozhodnutia komisie (formát PDF )

Výzva 2015

 • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie (formát PDF)
 • Protokol z rozhodnutia komisie (formát PDF )

Výzva 2014

 • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie (formát PDF)
 • Protokol z rozhodnutia komisie (formát PDF )

Výzva 2013

 • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie (formát PDF)
 • Protokol z rozhodnutia komisie (formát PDF )

Výzva 2012

 • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie (formát PDF)
 • Protokol z rozhodnutia komisie (formát PDF )

Výzva 2011

 • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie (formát PDF)
 • Protokol z rozhodnutia komisie (formát PDF )

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu