Dokumenty a materiály


Vzory | Priebežná kontrola | Monitorovanie | Dokumenty STO NATO v DIS pre STO NATO v AOS Liptovský Mikuláš | Dokumenty a materiály |

Schéma na podporu výskumu a vývoja PDF dokument
Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 PDF dokument
Stratégia plnenia DZ ŠVTP_2015 do 2010 PDF dokument
  Príloha 1: Žiadosť o poskytnutie dotácie PDF dokument
  Príloha 2: Definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov PDF dokument
Výnos MO SR, ktorým sa ustanovujú podmienky PDF dokument
Metodické usmernenie MF SR a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (úplné znenie) PDF dokument

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu