Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu zavádza, ak tvrdí, že ministerstvo obrany s ním nerokovalo

Obrázok k článku
Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu (ZBOP) zavádza, ak tvrdí, že nebolo prizvané na rokovanie v súvislosti s aktuálnymi modernizačnými projektmi pre Ozbrojené sily SR. Osobne sa na ňom zúčastnil aj samotný predseda ZBOP Tibor Straka, ktorý je jedným z predstaviteľov súkromnej spoločnosti MSM GROUP s r. o. Rokovanie sa uskutočnilo ešte v septembri tohto roku a je z neho vyhotovený riadny zápis. Následne sa v októbri uskutočnila na ministerstve obrany aj technická rada ZBOP.

V rámci prezentácie boli prítomným zástupcom domáceho obranného priemyslu predstavené všetky požiadavky rezortu obrany, hlavné kritériá obstarávania a možné spôsoby obstarania. Cieľom stretnutia bolo, aby si spoločnosti domáceho obranného priemyslu mohli  lepšie plánovať svoje ponuky pre ministerstvo obrany, resp. pre využitie ich produktov v rámci Ozbrojených síl SR.

Zástupcovia spoločností boli tiež informovaní o snahe ministerstva mať svojho zástupcu v agentúre NATO NSPA, ktorá by mohla byť vhodným nástrojom pre širšie zapojenie obranného priemyslu do dodávok produktov nielen pre Slovensko, ale aj iné krajiny Aliancie. V rámci pracovného rokovania sa tiež uskutočnili prezentácie spoločností slovenského obranného priemyslu, vrátane tých, ktoré združuje ZBOP.

Ministerstvo obrany SR preto opätovne zdôrazňuje, že proces obstarania vozidiel 8x8 a 4x4 je maximálne transparentný a cieľom vedenia rezortu obrany je vybrať najlepšie riešenie pre Ozbrojené sily SR na základe ich operačných požiadaviek. Rezort chce zapojiť do projektu v maximálnej možnej miere domáci obranný priemysel, aby tak naplnilo ďalšiu z téz programového vyhlásenia vlády SR. To bude možné po úspešnom ukončení výskumu a vývoja a po technických a vojskových skúškach, ktorú sú základnou podmienkou zavedenia techniky do Ozbrojených síl SR. Následne vláda rozhodne o spôsobe obstarania týchto bojových vozidiel. To znamená, že ak bude projekt úspešný, tak jednotlivé podniky budú do procesu zapojené v rámci svojich možností a kapacít. Samotná realizácia projektu je v súlade s Dlhodobým plánom rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - ilustračné - Dátum: 11.11.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 7118


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu